Metoda IC pro managery

Máte toho nad hlavu?

Zrychlená doba, dynamicky se vyvíjející podmínky na trhu, rostoucí poptávka po specializovaných pracovnících, proměny na poli národní i globální ekonomiky, technologický pokrok a další faktory kladou nároky na všechny subjekty, které se v tržním prostředí pohybují. Efektivitu organizace dnes definuje nejen objem dodaných produktů a služeb a z nich plynoucí výše tržeb a výnosů, ale také spokojenost zákazníků a schopnost dynamicky reagovat na změny na trhu. Velkou roli ve fungování moderní, konkurenceschopné a úspěšné organizace hraje i spokojenost a z ní plynoucí efektivita a produktivita vlastních zaměstnanců.

Nastavené podnikové projektové mechanismy zajišťují hladký tok objednávek a jejich realizaci v rámci celého podniku. V ideálním případě fungují jako dobře promazané, vyladěné ozubené soukolí. Problém nastane, když jedna ze součástek přestane optimálně fungovat. Soukolí se zadrhne nebo se jeho část točí naprázdno a zbytek stojí.

Obdobně stačí, když jeden ze zaměstnanců přestane optimálně fungovat. Dosud efektivní procesy se začnou zadrhávat, postupně začne docházet k chybám v komunikaci, nedodržování termínů a slibů, zpomalí se dodávání podkladů, materiálů či součástek k výrobě, zpozdí se výroba nebo se úplně zastaví řešení celého projektu. Samoopravné mechanismy v rámci podniku zpočátku toto drhnutí pokryjí, postupně ale dojde k stále častějším výpadkům a selháním. V nejhorším možném scénáři je potom následkem odchod klienta ke konkurenci.

Kde je problém?

Na vině nemusí být vždy nedostatečné znalosti, dovednosti či schopnosti zaměstnance. Z mnoha různých důvodů může dojít k postupnému přetížení celého systému a na zaměstnance či celý tým kladené nároky zdaleka převýší jejich časovou kapacitu i nastavené postupy řešení úkolů na straně jednotlivců. Na druhé straně však výzkumy ukazují, že ve velkém procentu případů není na vině nedostatek času, nýbrž jeho neefektivní využívání.

IC je soubor postupů pro získání kontroly

Metoda agilního osobního projektového řízení IC představuje základní kroky, které pomohou člověku efektivně zorganizovat práci do smysluplných celků - projektů a činností a získat kontrolu nad všemi seminář IC pro managery úkoly. IC ukazuje, jak si k projektům a činnostem efektivně nastavit připomínky a jak svůj systém udržovat stále aktuální.

Sjednocení postupů při organizaci času a úkolů navíc povede k zefektivnění práce projektových a produktových týmů. Jednotlivé kroky metody IC lze totiž účelně použít i při zpracování velkých projektů, vedení týmových porad či efektivní správu komunikace se zákazníky a dodavateli.

Seminář IC pro managery

V rámci semináře se vedle metody IC účastníci seznámí s mechanismy a nástroji, které jim usnadní práci. Nedílnou součástí workshopu je také příležitost k neformální výměně zkušeností během debat o přestávkách.

Lektor účastníky během semináře stejně jako při koučování jednotlivců provede postupně kroky od zaznamenání všech podnětů, čemu by se mohli věnovat, přes jejich uspořádání do systému, definování konkrétních činností a projektů, stanovení cílů a vizí projektů až po konkrétní kroky vhodné pro zhodnocení a aktualizaci systému.

Obsah semináře:

  • Návod, jak si zorganizovat každodenní záležitosti.

  • Použití metody IC v každodenní praxi běžných i vedoucích pracovníků - team-lídrů.

  • 4 kroky pro zvládnutí každodenních úkolů.

  • Plánování projektů – vize, cíle, činnosti.

  • Možné nástroje na vedení osobního systému.

  • Tipy a triky pro zvýšení osobní produktivity.

Zavedení metody IC přinese benefit jednotlivcům i celým projektovým a produktovým týmům. Řadovým pracovníkům i vedoucím projektových týmů pomůže IC nastavit si optimální organizační systém, aby získali kontrolu nad vším, co v životě dělají nebo chtějí dělat. Díky tomu získají prostor věnovat se nejen požadovaným úkolům, převádění plánů do výroby, zpracování dodávek a zakázek, ale i k tomu nejdůležitějšímu - efektivní, včasné a především otevřené komunikaci se spolupracovníky a především se zákazníky společnosti.

Efektivní komunikace vně a uvnitř společnosti a splněné závazky, to jsou dva hlavní komponenty vedoucí k úspěchu organizace.

Termín: 
Na vyžádání
Cena:
6800,- Kč bez DPH
Zákazníkům bez českého IČ fakturujeme v EUR dle aktuálního kurzu.
V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a oběd.
Lektor:
Robert Chudý

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top