Česko-Slovenská agilní komunita

Komunitní setkání Forum inAgile vzniklo za účelem spojovat všechny zájemce o agilní přístup a pomáhat šířit znalosti a zkušenosti z oblasti agilního vývoje.
Při účasti na našich setkáních můžete nejen čerpat informace z přednášek, ale také navázat užitečné kontakty s kolegy z jiných společností a diskutovat s nimi otázky, které Vás zajímají.
Pořádáme pravidelná setkání, ale také organizujeme firemní výměny, odborné akce a konference s cílem budovat agilní komunitu, propojovat její členy a umožnit jim získávat informace, novinky a podporu v oblasti implementace agilních metodik. Využijte přátelskou platformu Forum inAgile k diskuzi a k řešení Vašich otázek, problémů, či sdílení Vašich úspěšných postupů. 

Setkání organizujeme v Praze, Brně, Bratislavě a v případě zájmu i v jiných městech.

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top