Náš tým, konzultanti, lektoři

Edutrea je tým odborníků, z nichž všichni mají bohaté zkušenosti s vedením procesů, řízení projektů a implementací agilní metodiky v rámci různých typů organizací. Těžíme z týmové spolupráce, kde jsme v požadavcích našich klientů schopni vyjít vstříc i velkým výzvám.

Jaroslava Ceplechová

Jarka pomáhá společnostem pochopit agilní přístup, motivovat je na jejich cestě a změnit své myšlení prostřednictvím vzdělávacích kurzů, pořádáním odborných akcí i budováním týmu odborníků a nastavení spolupráce u klientů. Vyvíjí a organizuje inspirativní akce pro česko-slovenskou agilní komunitu a zkušenosti má i s organizováním a s přípravou mezinárodních akcí. Zaměřuje se nejen na odborný obsah, ale také učení se praxí, nekonvenční formáty, vytváření sítí a sdílení odborných zkušeností.

Rastislav Duriš

Rasťo je facilitátor a organizační psycholog, který se specializuje na lidskou stránku, Agile a systematický přístup k rozvoji organizací. Lídry a týmy učí samořízení a decentralizaci. Do ČR přináší globální přístupy na podporu organizačních transformací, jak Raketový model týmové práce, Management 3.0, Gamestorming, BetaCodex Network, Lean Change Management či Liberating Structures. Ve své konzultační a tréninkové praxi nejčastěji spolupracuje se Scrum mastery, agilními kouči a projektovými) manažery.

Zdeněk Macháček

Zdeněk se zaměřuje na strategické poradenství, vzdělávání a popularizaci nových trendů businessu a podnikového IT. Také se specializuje na využití agilních a Lean Start-up přístupů při vytváření nových produktů a služeb. Pomáhá také firmám s uplatňováním agilních přístupů do jejich vlastního fungování. Při těchto konzultacích využívá svých bohatých zkušeností z široké škály IT projektů i dlouhodobé zkušenosti ze samotného vývoje.

Šimon Vlachynský

Šimon funguje více než šest let jako Scrum Master, a to jak v ryze českých, tak i mezinárodních kolektivech. Je autorem několika interních tréninků firem, přičemž svého času byl organizátorem “Scrum Erasmu” - výměnných mezi firemních návštěv za účelem získání inspirace nejen v oblasti agilní kultury. Má zkušenosti s klasickými agilními frameworky, onboardingem nových kolegů nebo také s nastavováním produktu i týmových cílů. Srozumitelně umí nastavit a vysvětlit metriky takovým způsobem, aby pomáhaly s progresem stanovených cílů. K práci přistupuje lidsky, a zároveň dovede poskytnout konstruktivní rady pro pokrok v rámci seberozvoje.

 

Jaroslav Orság

Jaro je srdcem vývojář a velmi rád se obklopuje fascinujícími technologiemi. Také má rád, když požadavky dávají smysl a když je pracovní prostředí motivující. Vidět, že produkt, na kterém pracuji, neskončí v šuplíku, ale u někoho, kdo ho potřebuje, je k nezaplacení. Podporuje sdílení zkušeností v agilní komunitě, jeho současná role v Edutrea je hlavně jako moderátor Open Space Technology.

Ondřej Suchánek

Ondra je agilní kouč, který pracuje v první linii při posilování agilního mindsetu nejen u týmů, ale i v rámci organizací. Jeho heslem je používat zdravý rozum a hledat cesty k větší transparentnosti a efektivitě. Pomáhá nastavit smysluplné metriky, bořit hradby mezi IT a zbytkem firmy a nastavit spolupráci tak, aby z ní měly všechny strany užitek. Miluje Scrum a LeSS, zabývá se osobnostními typy a podílí se na tvorbě workshopů a interních školeních.

Jiří Zámečník

Jirka má mnohaleté zkušenosti s budováním a vedením agilních teamů v R&D se zaměřením na vnitro-teamovou komunikaci a teamovou efektivitu. Ve své práci využívá hlubokých znalostí agilních principů a zdravého rozumu v kombinaci s citem pro situace a lidi, kteří se v nich vyskytují. Své zkušenosti předává formou školení, kde se opírá o reálné zkušenosti s implementací paradigmat, které často dobře vypadají v učebnicích, ale realita jejich zavádění je mnohdy komplikovaná.

Jan Bárta

Jan je advokát a partner advokátní kanceláře zaměřující se primárně na právo moderních technologií, zejména na IT právo, právo duševního vlastnictví a GDPR. Ve své praxi a v Edutree se věnuje poradenství korporátní klientele či privátním investorům, a to se zaměřením na smlouvy a strategické poradenství. Mezi jeho hlavní zájmy patří i agilní smlouvy, a to hlavně v oblasti IT.

 

Luděk Škaroupka

Luděk se zaměřuje na odkrývání netransparentnosti v procesech, proudění kontextu mezi lidmi, na správné cíle a jejich naplňování přes sehrané týmy. Přes 5 let se pohyboval v různých rolích v rámci obchodu, zákaznické podpory a projektového managementu, kde nasbíral cenné zkušenosti o pohledu zákazníků a stakeholderů, o problematice menších i větších firem, jejich interních procesech a prioritách. V posledních 6 letech se věnuje vlastně tomu stejnému už ale z leaderovské pozice, kdy se zaměřuje na agilní principy, rozvoj lidí, talentový koučink (Gallup) a OKR.

Adam Řehoř

Adam je agilní kouč, který pomáhá nejčastěji startupům, kteří se dostali do stavu, kdy už je potřeba všemu dát řád. Nemá rád složité procesy a nejoblíbenější jeho otázka je "proč". Rád používá "selský rozum" a proto mu je agilní mindset velmi blízký. Jakožto bývalý vývojář zná ten pocit, být na druhé straně barikády a proto ví, jak důležité je umět věci správně komunikovat. Rád používá frameworky, které jsou pružné a dobře škálovatelné. Rád si vyhrne rukávy a nebojí se ušpinit. Předchozí zkušenosti mu tak umožnují pomáhat rozvíjet ostatní a dávat i jiný pohled na věc.

Eliška Furtkevičová

Eliška si prošla různými pozicemi od admina, finančního analytika, people manažera, scrum mastera a nyní pracuje na pozici agilního kouče. Zkušenosti má ze Scrumem, Kanbanem a SAFem, oslovil ji Management 3.0. Aktivně se věnuje CliftonStrenght koučingu. Co ji nejvíce baví a čemu věří je práce s lidmi. Své zkušenosti ráda předává také dál formou školení a workshopů.

Lukáš Gregovský

Lukáš se pohybuje již více než 20 let v agilních týmech, nejdříve jako vývojář a vedoucí vývojových týmů, následně jako Scrum Master a agilní mentor a aktuálně jako Product Owner a manager.
Podílel se na několika agilních transformací a to i ve velkých firmách jako je Seznam a Notino.
Rád se učí nové nástroje a techniky, které pak zavádí do praxe. Své zkušenosti sdílí formou workshopů a aktivně se o ně dělí v agilní komunitě. Zároveň se nebojí říkat pravdu, která může být někdy nepříjemná, ale pomáhá věci posouvat.

Marek Čatloš

Marek se věnuje transformacím organizací, vzdělávání a vedení agilních komunit. Jeho vášní je rozvoj lídrů v oblasti přístupu k lidem, budování kultury a budování transparence vůči sobě a organizaci. Věnuje se rozvoji týmů a oddělení v oblasti organizační psychologie, ale i nastavení procesů, automatizaci v oblastech code review a automatizovaného testingu.

Externí spolupracovníci

Benjamin Sommer

Benjamin je profesionální agilní kouč, trenér a inovační mentor. Je celosvětově uznáván jako odborník na agilitu a scrum a je držitelem dvou nejvyšších certifikátů v oboru: CST (Certified Scrum Trainer) a CEC (Certified Enterprise Coach) u Scrum Alliance. Zaměřuje se na pomoc organizacím dosáhnout obchodní agility, aby produktové týmy zrychlily svoji práci a poskytly větší hodnotu.

Geir Amsjo

Geir má zkušenosti s vývojem software od konce 80. let v mnoha různých rolích. Jeho zkušenosti sahají od malých až po velké společnosti, od software po elektroniku a mnoho dalších oblastí. Geir vždy používá silnou kombinaci výukových a koučovacích dovedností, aby účastníkům kurzu poskytl co nejlepší hodnotu za své peníze. Dosud certifikoval více než 3000 CSM a CSPO.

Jaroslav Procházka

Jarek se společně s firmami a jejich lídry snaží budovat agilní a inovační kulturu tam, kde to dává smysl a kde jsou tomu lidé nakloněni. Zkušenosti sbíral přes 17 let v různých rolích (od vývojáře, přes projekťáka a produkťáka až po agilního kouče) v inovačních a agilních projektech a transformacích v mnoha malých a středních českých firmách, velkých mezinárodních korporacích i českých institucích. Jeho přístup je hodně o spolutvorbě s týmy, koučování, mentoringu, stínování, hrách a simulacích.

Eva Macháčková

Eva se zaměřuje na poradenství pro střední a vyšší management v oblasti optimalizací a zvyšování efektivity. Má ráda výzvy, které představují komplexní témata jako je řízení rozsáhlých reorganizací a transformací, a to jak na straně businessu, tak i pro IT. Při své práci dokáže Eva zúročit také své zkušenosti z pozice Agilního kouče a Product ownera z tvorby a zavádění metodologií a hledání optimalizačních řešení v řadě odvětví, například v bankovnictví, telekomunikacích, utilitách a veřejném sektoru. Své zkušenosti ráda předává také dál formou školení a workshopů.

Linda Szemlová

Linda je agilním fandou již řadu let, kdy měla možnost v různých IT firmách sledovat implementace z židle v HR oddělení. Ve své konzultační praxi využívá získaných poznatků a současně všech dovedností v oblasti motivace, rozvoje, budování leadershipu a dalších spojovaných zejména s HR rolí. K tomu se navíc věnuje koučinku. Má přes osmnáct let praxe nejen v oblasti HR, ale i s řízením firem. Své poslání v oblasti agility vnímá zejména v oblasti osvěty managementu a HR, aby agilní přístup nezůstal jen doménou R&D.

Vojtěch Barta

Vojta se v oblasti QA, Testování a Agile pohybuje už dvanáctý rokem. Pracoval jak v kolokovaných tak distribuovaných týmech, kdy jeho cílem bylo vždy doručit reálnou hodnotu v očekávané kvalitě. QA je daleko více než jen testování, ale testování je a vždy bude důležitou součástí každého projektu. Své praktické zkušenosti předává formou školení či konzultací. Má rád harmonii a rovnováhu mezi strukturovanými a nestrukturovanými přístupy.

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top