Workshop

Fungující firemní inovace

Jak na fungující firemní  inovace bez pozlátek a inovačních hubů?

Podnikatelské prostředí posledních let se mění od optimalizace nákladů a chodu firmy více k zaměření na zákazníka, na hodnotu pro něj a také na prospěch pro zaměstnance. Proto se agilita stává poslední roky tak populární, protože správně uchopená, toto umožňuje.
Firmy na své agilní cestě prochází několika typickými fázemi. Důležitým přechodem je rozšíření provozní - procesně uchopené - agility (zavedený a fungující Scrum nebo Kanban v týmech IT se zapojením byznysu) na produktovou a strategickou agilitu. Produktová agilita se projevuje těsnou spoluprací s realizačními týmy a spolunávrhem řešení, mnoha experimenty na základě hypotéz a domněnek které máme, jejich ověřováním a měřením výsledků, to vše doprovázené mnoha NE - tohle dělat nebudeme, protože to nesedí do naší produktové vize nebo proto, že experiment tuto domněnku nepotvrdil.
Strategická je pak celofiremní změnou, zahrnující změnu kultury a myšlení firmy, změnu stylu řízení a vedení, překopané hodnocení (performance management), spousta experimentů a měření v mnoha oblastech (i v HR nebo třeba nákupu), neustálé učení a interní sdílení, inovace vnitřní i produktové, tvorba nových produktů a často i tvorba nových trhů.
I pokud firma nenásleduje agilní principy pro svoji změnu a jde jinou cestou, která reflektuje její kulturu a silné stránky, je trhem a konkurencí postavena před nutnost inovování a doručování produktů a služeb, které lépe odpovídají potřebám zákazníků a jsou na něj více zaměřeny. V dnešní době již neobstojí marketingem tlačené produkty vymyšlené na ústředí pokud dobře neřeší skutečnou potřebu lidí, ani neohebné a dlouho trvající procesy.

Typické startovací kroky firem jsou:

 • sdělení „buďte inovativní“, ale zaměstnanci jsou stále zavaleni operativou, nemají kdy být inovativní a firemní procesy jim v tom stejně brání,
 • tlak, aby inovativní byli všichni, i když hybatelem inovací a změn je jen 10-20% zaměstnanců
 • rozjezd inovačního hubu, který je jen pozlátkem bez skutečné hodnoty, reálných projektů a nových produktů či služeb,
 • ukažte mi byznys case – nepochopení, že smyslem inovačních projektů je jejich ověření uživateli a trhem a právě nalezení fungujícího modelu,
 • outsourcing inovací externí agentuře, což ještě víc demotivuje kreativní interní zaměstnance, protože se nemohou podílet na tvorbě nových řešení.
Firma ani nemusí být nutně lídr na trhu nebo bezbřehý inovátor. Tyto principy produktového managementu, které urychlují vývoj a dělají produkty úspěšnějšími jsou důležité i pro tradiční, konzervativní firmy, jejichž silnou stránkou není inovace, ale naopak stabilita a kvalitní aplikaci již ověřených nových směrů.
Naučené praktiky, dovednosti, metody a postoje se netýkají jen produktových inovací viditelných navenek, ale mají významný dopad na interní fungování a zefektivňování, automatizace nebo zjednodušení fungování interních procesů.

Obsah workshopu:

 • jak a kde je možné začít (základní inovační modely: interně, agentura, nákup startupů, ...),
 • nezbytné předpoklady k inovacím (kultura, lidé, vedení, podpora, kapacita lidí, potřeba-řešení-byznys model),
 • inovační techniky a procesy (pilot, firemní inovační proces, filtrování a hodnocení inovací, formáty popisu inovací, design sprinty, hackatony),
 • typické anti-vzory inovací (inovační pozlátka, inovační huby, nutnost business case, kultura odmítající chyby, tlak na inovace u všech bez ohledu na pozice a typologii),
 • rizika spojená s inovacemi (nepochopení managementu, kanibalizace trhu, odchod klíčových lidí, platy, ...),
 • důležitost osobního postoje a myšlení zapojených lidí.
Součástí školení je interaktivní simulace, kde se nová firma snaží se svým produktem dostat na trh. Na této simulaci si prakticky ukážeme a prožijeme všechny základní metody a principy ověřování inovací, řešení a byznys modelů.
V závěrečné části se pobavíme, co by mohly být první kroky ve vašem kontextu.

Workshop je vodný pro:

 • vedení a vlastníky firem uvažující o zavedení inovačních prvků a kroků,
 • střední management,
 • role odpovědné za inovace v organizacích,
 • klíčové Agilní role jako PO, SM, členové týmu.

Termíny:

26. leden 2023 Brno
začátek 9:00, konec 17:00

Cena:

9300,- Kč bez DPH.
Zákazníkům bez českého IČ fakturujeme v EUR dle aktuálního kurzu.
V ceně kurzu je zahrnuté občerstvení a oběd. 

Lektor:

Jaroslav Procházka

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top