Workshop

Co je mým produktem - produktové vize a strategie

Co je mým produktem - produktové vize a strategie

Na digitální produkt se někdy můžeme dívat velmi omezenou optikou softwarové aplikace. To, co ale vidí a vnímá jako produkt koncový uživatel a za co platí, se může skládat z mnoha částí softwarových aplikací, používat data z více systémů, stavět na provozních platformách a fungovat v rámci několika zákaznických cest nebo procesů.

Cílem workshopu je pobavit se o tom, co je vlastně ve vašem kontextu skutečným produktem, jak se na něj dívat, kde má hranice, kdo jsou vlastně uživatelé a stakeholdeři, jaké potřeby jim řešíme a jaké už ne, kdo na nás navazuje a jak jsme napojeni na cíle organizace.

Tyto parametry jsou důležité pro komunikaci se stakeholdery, definují správné vstupy do strategického plánování či OKR procesu, pomáhají prioritizaci a jsou také klíčové pro pochopení a denní rozhodování týmu. Větší a širší kontext produktu, klienta a jeho chování či našich firemních cílů vede tým v jeho denních rozhodnutích okolo vhodných funkcí, prioritizace v rámci produktového backlogu a sprintů. Tento kontext také pomáhá rozhodovat otázky týkající se vhodných prvních verzí k doručení nebo vzhledu.

Důležitá je také autonomie v rozhodování ohledně produktu. Otevřeme tedy otázky vlastnictví produktu a rozhodování o něm, včetně vazby na cíle organizace, protože komplexní produkty se mohou skládat až u manažerských rolí a produktový manažer nebo vlastník produktu nemusí být skutečným vlastníkem, který dělá zásadní rozhodnutí. Skutečný vlastník pak může mít tuto odpovědnost nejasnou nebo k ní nemá důležité znalosti a vhledy. Spolupráce obou rolí pak bude pro úspěch produktu klíčová.

Výstupem workshopu bude základní mapa vašeho produktu, jeho parametrů, hranic a konzumentů, včetně vazeb na cíle a ujasnění rozhodovacích pravomocí.

Pro koho je seminář určený

Produktoví vlastníci, produktoví manažeři, Scrum Mastery nebo Agilní kouče z těchto týmů, případně analytici nebo UX/CX role.

Termíny:

připravujeme

 

začátek 13:00, konec 17:00

Cena:

Cena 4800,- Kč bez DPH.
Zákazníkům bez českého IČ fakturujeme v EUR dle aktuálního kurzu.
 

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top