Workshop

Agilní kontrakty, nákup a výběrová řízení (RFP)

Jak řešit Agilní kontrakty, nákup a výběrová řízení (RFP)?

Agilní principy a techniky jsou aplikovány v mnoha oblastech podnikání, nejen při vývoji softwaru a produktů. Jednou z takových oblastí jsou také Agilní kontrakty, nákup a agilní výběrová řízení. V oblastech, kde je to možné a vhodné se aplikuje agilní mini-projekt místo zdlouhavého papírového procesu.
Agilní mini-projekt s užším okruhem oslovených dodavatelů ověří pravdivost jejich deklarovaných schopností v praxi, v kontextu zákazníka a nakupovaného projektu. Zkušenost z reálného mini-projektu v dané doméně, rozsahu, technologii, architektuře, s omezeními, nástroji, dovednostmi a lidmi, vám dají mnohem přesnější data, odhady a predikce pro budoucí projekt, než vyplněné dokumenty a hlavně zjistíte, zda vám spolupráce s dodavatelem funguje.
Tento proces je vhodné podpořit také agilními kontrakty, které jsou postaveny na principu, důvěry, spolupráce, dodání hodnoty, ne na principu boje a nedůvěry. Kontrakt také musí umožnit snadnou a průběžnou změnu, která je faktem u každého projektu. Proto si probereme také základní modely agilních kontraktů, jejich princip (kontraktování způsobu práce a hrubý cíl spolupráce místo detailního popisu díla, které se stejně změní).

Pro koho je workshop určený?

  • nákup / procurement
  • PMO,
  • firemní právníky řešící smlouvy s dodavateli,
  • střední management i vedení firem.

Termíny:

připravujeme
začátek 9:00, konec 17:00

Cena:

8800,- Kč bez DPH.
Zákazníkům bez českého IČ fakturujeme v EUR dle aktuálního kurzu.
V ceně kurzu je zahrnuté občerstvení a oběd. 

Lektor:

Jaroslav Procházka

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top