Workshop

Agilní mindset

"Being agile" nejen "Doing agile"

Vyhovuje vám více dotahovat věci do konce anebo neustále začínat něco nového? Raději věci měníte nebo vylepšujete? Když se máte naučit něco nového, začnete zkoušet, přečtete si návod, požádáte někoho o vysvětlení, nebo si vyslechnete názor odborníka? Při práci v týmy vás více zajímají vztahy, nebo výkon? V týmu raději rozhodujete, nebo necháváte rozhodnutí na jiné? Odpovědi na tyto otázky popisují různé projevy mindsetu při řešení problémů, učení se novým věcem a motivaci.

Agilní mindset se charakterizuje jako "being agile". Nestačí "doing agile", tedy používat agilní techniky a postupy.

Z příkladů výše je pro agilní mindset typické věci měnit, ale i zdokonalovat. Začínat neustále něco nového, ale i dotahovat věci do konce. Aktivně experimentovat, ale taky postupovat podle osvědčených procesů. Agilní mindset předpokládá orientaci na výkon, ale zlé vztahy v týmu můžou výkon dlouhodobě snižovat. I nejlépe sebe organizující tým z času na čas potřebuje rázné mocenské rozhodnutí!

V rozmanitosti často protichůdných očekávání na agilní mindset je skryté kouzlo náročnosti „being agile“.

Na workshopu poznáte na základě jednoduché diagnostiky svůj styl řešení problémů a styl učení. Dozvíte se, jak budovat agilní mindset kombinací vnější a vnitřní motivace. Zkušenost z workshopu vám rozšíří technické kompetence práce s agilním týmem o zanedbávanou lidskou dimenzi.

Pro koho je workshop určený?

Workshop je určen pro všechny nadšence agility, kteří mají odvahu vystoupit z konformní zóny jistoty úzce technického pohledu na agilitu a agilní mindset do zóny poznání a respektování lidských kognitivních procesů a zážitkového učení.

Přínos workshopu

1. Poznání vlastního stylu vám pomůže:

  • pochopit, proč je někdo nadšenec osvojení si agilního mindsetu, někdo je kritický a někdo je velmi opatrný, někdo odmítavý

  • zvolit optimální strategie implementace agilních postojů, procesů a dovedností na individuální i týmové úrovni.

2. Zlepšíte své manažerské / vůdčí kompetence jako Scrum Master, Agilní kouč, Projektový manažer.

Termíny:
na vyžádání
Cena:
Cena 6800,- Kč bez DPH.
Zákazníkům bez českého IČ fakturujeme v EUR dle aktuálního kurzu.
V ceně kurzu je zahrnuté občerstvení a oběd. 
Lektor:
Peter Benkovič

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top