Workshop

Agilní HR

Nová role HR v agilní společnosti

Agilita je poslední roky skloňována napříč firmami a obory a je často brána jako všelék na mnoho problémů, bez ohledu na to, zda je pro danou firmu a kontext vůbec vhodná. HR je často ve středu tohoto dění a očekává se od něj, že bude iniciativu podporovat a často také řídit. HR by tedy mělo chápat, co to ta agilita vlastně je, jak a kde může dané firmě pomoci a samo její prvky aplikovat.
Agilita je o schopnosti firmy doručovat zákazníkům (ale i zaměstnancům a vedení) hodnotu v neustále se měnícím světě, přizpůsobovat se potřebám a zvykům zákazníků, ale i zaměstnanců a tak se pro HR mění hodně věcí, například:
 • HR se stává koučem a pojítkem organizace a systematicky rozvíjí klíčové role, nejen nově nastupující manažery,
 • HR je spolu-tvořitelem firemní kultury,
 • HR aktivní formou (např. workshopy, open cafe, open space) facilituje potřeby různých stran ve firmě a hledá a spolu-vytváří řešení,
 • Mění se proces náboru, kde je kromě personalisty zapojen také celý tým, který hledá kolegy,
 • Branding firmy je více postaven na samotných zaměstnancích a jejich činech, spíš než na PR aktivitách jednoho oddělení,
 • Hodnocení práce a výkonu se významně mění, je průběžné, krátké a časté (ne 1x za rok nadřízeným, který lidi nezná nebo neví, jak pracují), je méně formální, napříč rolemi a více postavené směrem k učení.
Kromě základního vysvětlení, proč agilita, co to vůbec je a kde má ve firmě své místo, se budeme věnovat otázkám tvorby týmů, jejich vedení a směřování, motivace a odpovědnosti zaměstnanců, vzdělávání i měření a jak v tom všem v agilním ekosystémů působí HR.
Podíváme se také na konkrétní agilní procesy a nástroje, které mohou být uplatněny v HR týmech pro vedení interních projektů.

Pro koho je workshop určený?

HR managery, HR specialisty (řízení lidských zdrojů, talent development a rozvoj zaměstnanců), managery, ale i ScrumMastery a Agilní Coache, které zajímá problematika agilního HR

Obsah kurzu:

 • Proč agilita, kontext
 • Co to je agilita
 • Vhodný kontext, kam s agilitou (hybridní organizace)
 • Vhodnost lidí a týmů
 • Důležité koncepty agility z pohledu HR
 • Cvičení a diskuze
Školení je navrženo specificky pro potřeby HR ve světě agility a je vedeno interaktivní formou, kde účastníci sdílejí své zkušenosti a diskutují se konkrétní situace z jejich organizací.

Termíny:

termín na vyžádání

Cena:

8300,- Kč bez DPH.
Zákazníkům bez českého IČ fakturujeme v EUR dle aktuálního kurzu.
V ceně kurzu je zahrnuté občerstvení a oběd. 

Lektor:

Zdeněk Macháček

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top