Škálujete? Tak pozor na organizační strukturu

Autor: Rastislav Duriš, Publikováno: 19.2.2020

Škálování agility. Škálování týmové práce. Škálování firemní kultury. Jedna z nejpalčivějších otázek v startupech, ale i středních a velkých firmách, které chtějí mít inovativní produkty, procesy i lidi. Téma je samozřejmě velmi široké, a proto se v tomto blogu chceme podívat pouze na jeden aspekt. Aspekt, který vytváří podhoubí pro škálování a je často nepochopen a podceňován - organizační design, resp. organizační struktura.

Starší "bratr" agility - hnutí Beyond Budgeting a její pokračovatel BetaCodex Network - přináší velmi zajímavý pohled na organizační strukturu pod názvem Organizační fyzika. Každý z nás zná klasický organigram - sérii obdélníků pospojovaných čarami, které vyjadřují hierarchii a příslušnost k jednotlivým oddělením, sekcím, divizím apod. Podle organizační fyziky je však toto pouze jedna ze tří existujících struktur, která je přeceňována, a proto způsobuje mnoho problémů při řízení firmy. "Platidlem" nebo měnou v této struktuře je autorita, resp. pravomoc nebo kompetence.

Vedle této formální struktury také existuje neformální struktura, kterou si můžeme představit jako síť vztahů. Oproti první struktuře je dynamická, neustále se měnící, a proto těžko zmapovatelná. Pokud bychom ji přeci jen chtěli alespoň částečně zachytit, vhodným nástrojem by mohla být dnes populární analýza organizační sítě (ONA). "Platidlem" nebo měnou je zde vliv.

Tři tváře organizační struktury - formální struktura (dole), neformální struktura (vlevo nahoře), struktura hodnot (vpravo nahoře). Zdroj: Pflaeging, N. (2017): Org Physics: The 3 faces of every company. Publikováno na portálu Medium.com.

Třetím typem je struktura, jež je na jedné straně nejpodstatnější a na druhé straně ji jen minimum firem vnímá, resp. pokud ano, tak ji málokdy staví na první místo. Je to struktura tvorby hodnot, a jak již název říká, právě prostřednictvím ní vzniká výkon, tedy hodnota pro zákazníky. Ta vždy teče od centra k periferii, tedy k trhu, a neřídí se hierarchií. Dobrým příkladem v tomto směru je Toyota, která je kolébkou Lean, a která toku hodnoty, tzv. "Flow", věnuje pozornost odnepaměti. Právě nedávno ve spolupráci s vybranými experty vznikl pod taktovkou Toyoty tzv. Flow Guide - návod na budování organizace, která maximalizuje hodnotový tok. "Platidlem" nebo měnou v této struktuře je reputace, tedy pověst týmů, nakolik hodnotu dodávají.

Jak však můžeme poznat hodnotovou strukturu? Jak se firma mění a roste, tak se spolu s ní vyvíjí i její hodnotová struktura. Workshop agilního leadershipu Management 3.0 (M3.0) přináší výborný nástroj, jak si tuto strukturu vytvořit a zvizualizovat - ​​Meddlers. A jeho název je vlastně docela příznačný 🙂 V angličtině sloveso "Meddle" znamená do něčeho se plést, "míchat se". Hra Meddlers opravdu umožňuje všem zaměstnancům firmy (nejen managementu nebo majitelům) zamíchat se do designu organizace tj. zviditelnit tok hodnoty ve firmě, případně nadizajnovat jinou strukturu tak, aby byla ještě silnější. Meddlers si samozřejmě můžete koupit nebo stáhnout přes oficiální web sami. Pokud však máte chuť poznat ho hloubkově spolu s celou filozofií M3.0 a dalšími populárními nástroji, například Delegation Poker, Moving Motivators či Celebration Grid, tak vás srdečně zveme na jeden z workshopů v Brně a Praze.

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top