Chcete, aby Váš produkt měl úspěch? Inspirujte se od těch, kterým se to daří.

Autor: Jarka Ceplechová, Publikováno: 5.11.2019

Vytvářet produkty po kterých zákazníci touží, přicházet s novými nebo s odlišnými řešeními, které nabízejí výhody pro zákazníka, je cílem každé společnosti. Bez skvělého produktu nemůžeme budovat úspěšnou společnost.

Na druhou stranu nestačí mít jen dobrý produkt. Musíme vytvářet týmy, ve kterých máme správné lidi ve správných rolích. Zajistit, aby spolu týmy komunikovaly a také ladily se zbytkem organizace. Budovat firemní kulturu, která je zárukou skvělých produktů a spokojených zaměstnanců, kteří u nás dlouhodobě zůstanou.

A také se dívat na náš produkt v dlouhodobém horizontu, mít vizi, provádět uživatelský výzkum, iterovat dodávky, měřit a spolupracovat úzce se zákazníkem, abychom dokázali reagovat na reálné potřeby trhu a udrželi si krok před konkurencí.

Nebát se dát odpovědnost do rukou těm, kteří jsou nejblíže zákazníkům. Snižovat vrstvy kontroly a schvalování, čímž zrychlíme práci a také zvýšíme motivaci týmů. Uvolní se ruce těm, kteří vytvářejí a komunikují dlouhodobé vize a budují organizační schopnosti k dosažení těchto cílů.

K tomu potřebujeme vědět celou řadu souvisejících informací a také se vhodně inspirovat.

A tak vznikl nápad uspořádat tematickou konferenci Product inAgile v rámci zavedené platformy inAgile.

Od začátku jsme věděli, že nechceme budovat klasickou konferenci, chceme vnést svěží vítr i do oblasti vzdělávání a podpořit rozvoj produktové komunity u nás. Což se nám už daří v rámci akcí Open Space inAgile, People inAgile či Forum inAgile.

Účastníci se mohou také na této konferenci těšit na inspirativní přednášky od přednášejících z praxe z úspěšných českých a slovenských společností: Budou mít možnost diskutovat konkrétní případy s přednášejícími v rámci diskuzního formátu World Café, abychom více využili jejich přítomnosti a v neposlední řadě si zažít názorné příklady prostřednictvím mini-workshopů.

Jaká témata zazní v rámci přednášek?

Inovace produktů v prostředí malých i velkých firem

Proč je dobré přenést část produktových kompetencí i na "neproduktové" kolegy?

Jak propojit vývoj se zákazníkem a jeho potřebami?

Jak na experimenty v zavedených produktech s velkým množstvím uživatelů

Produktový vývoj a práce na dálku

Řízení cílů pomocí OKR

Efektivní spolupráce různých rolí ve firmě

Jak skrze agilní principy rozvíjet produkt i celou společnost

Nové informace si můžete vyzkoušet na praktických mini-workshopech a z některých si odnesete i užitečné nástroje, například Lean Canvas v praxi, který Vám pomůže s přehlednou definicí modelu nového produktu a hlavně ověřením domněnek kolem něj, nebo Product Vision s návazností na architektonické mapy.

Naučíme Vás techniky využitelné při vytváření, prioritizování a validování inovací a zkusíme si připravit rychlou strategii a roadmapu.

Pro hlubší porozumění některých témat jsme připravili dva celodenní workshopy, které si účastníci mohou zakoupit ve výhodném balíčku spolu se vstupenkou na konferenci:

  • Ekosystém produktových roadmap - jak ukazovat okolí vizi a směr vývoje a co vše je k takovému fungujícímu ekosystému potřeba
  • Fungující firemní inovace - pozlátkové huby a inovační místnosti mají k fungujícím inovacím velmi daleko, fungující firemní inovace jsou odlišnou disciplínou a je při nich vyžadována velká změna myšlení při hledání příležitostí, posuzování nápadů a také jejich ověřování a realizaci.

Kolem inovací a rozvoje produktů panuje spousta nepochopení a nepravd, ale také vzniká celá řada dotazů. V rámci konference se pokusíme na některé z nich odpovědět a aktivně k tomu využít všechny přítomné experty přednášející.

Přijdete? Moc se na Vás těšíme!

Více informací a registrace: Product inAgile

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top