Workshop

Analýzy a sběr požadavků v agilním prostředí (online)

Analýzy a sběr požadavků v agilním prostředí (online)

Změny na trzích a v chování uživatelů, nové byznys modely a nastupující technologické trendy významně tlačí na rychlost ověřování a implementace změn, včetně uvádění nových produktů a služeb na trh. Není zcela možné a ani chtěné implementovat všechny naše nápady, ale je naopak nutné identifikovat a ověřit ty, které přináší klíčovou hodnotu pro klienty i samotné firmy.

Mnoho firem, které se snaží o agilní vývoj produktů či projektů či dokonce agilní řízení firmy, se zaměřuje primárně na IT vývojové týmy (nebo tvorbu cross funkčních týmů) a nepromítá zmíněné trendy do procesu identifikace, sběru a pochopení potřeb (pozor, ne požadavků), do jejich rychlé validace formou experimentů a následné implementace jen těch ověřených a smysluplných. Vlastní vývoj je totiž jen malou součástkou celého toku tvorby hodnoty napříč firmou, typicky třeba jen 20% času a pracnosti. Ve firmách vyvíjíme tlak na doručování v IT týmech a divíme se, že kýžený efekt nepřichází. Příčiny jsou totiž jinde – na vstupu.

Cílem školení je si projít proces sběru, validace a analýzy potřeb (ne požadavků) a prakticky nacvičit principy agilních analýz a konceptů ve vašem konkrétním kontextu. Podíváme se, zda a jak vám mohou pomoci reagovat na tyto klíčové trendy a také zjednodušovat vaše produkty (a tedy i vám práci). Jádrem agility je hledaní maximální hodnoty pro klienta místo tradičního projektového realizování všech zadaných funkcí a požadavků. V agilním světě jsme řízeni byznys cílem a řešení hledáme společně napříč různými rolemi. V praxi může jít o realizaci třeba jen 10-30% nápadů, které by byly doručeny v rámci tradičního velkého projektu.

Ukážeme si, jak se v prostředí mnoha změn mění způsob analyzování, který se děje v několika úrovních, stojí hodně na hypotézách a jejich ověřování a řeší je společně produktové role s analytiky a zástupci realizačních rolí. Takže například klademe větší důraz na rozhovory jako jednu z analytických technik, ale méně formálně modelujeme a tvoříme dokumenty, více naopak prototypujeme, zkoušíme experimenty, rychlé koncepty i ověřujeme řešení formou rychlého testu (od videa, přes novou Landing Page až po falešná tlačítka a A/B testy). Ověření a správný rozpad prvotních nápadů a jejich cesta do realizačních backlogů, stejně jako hledání minimální hodnotné verze budou také nedílnou součástí.

Nakousneme také téma, jak lze tyto postupy dostat do více fází životního cyklu produktového vývoje mimo vaši sféru kontroly, včetně procesu identifikace a sběru potřeb (demand management). Zde jsou analytické dovednosti důležité, protože může být takový člověk průvodcem nových způsobů práce, což firmě umožní identifikaci klíčových potřeb, jejich rychlé ověření a následnou realizaci v minimální verzi, ale v kvalitní formě.

Vyzkoušíme si vše na příkladech a budeme také hledat cesty ve vašem kontextu. Budeme společně hledat, co z představených konceptů u vás můžeme nyní posunout, upravit, koho a jak vtáhnout do diskuze, jaké nástroje mu dodat.

Řešená témata:

 • více-úrovňové plánování a analýzy:

  - co potřebujeme v kterém kroku životního cyklu pro jaký účel

 • scope management na více úrovních:

  - správný rozpad od experimentu a MVP až po první verze a další inkrementy

  - value-driven prioritizace

  - granularita a rozpad položek v backlogu

 • ověřování hypotéz a domněnek v různých fázích životního cyklu

Workshop je vhodný pro:

• analytici (procesní, datový, IT),
• PO, Produktoví manažeři, business lidé připravující požadavky
• SM, agilní kouči
• PMO a Projektový manažer
• lidi z týmu, kteří jsou zapojeni do analýz

 

 

 

Termíny:

připravujeme
začátek 9:00, konec 17:00

Cena:

Cena 6900,- Kč bez DPH.
Zákazníkům bez českého IČ fakturujeme v EUR dle aktuálního kurzu.

Lektor:

Jaroslav Procházka

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top